Ekonomia

tematyczny blog internetowy!

06
Sep

System ekonomiczny

Ekonomia i rodzaje
Makroekonomia jest działem ekonomii absorbującej się badaniem sposobu przedsięwzięcia gospodarki jako pełni. W przeciwieństwie do mikroekonomii, skupiającej się na analizie przedsięwzięcia indywidualnych podmiotów gospodarczych czy też procesach zachodzących w naświetlonych segmentach gospodarki, makroekonomia analizuje zjawiska i procesy zachodzące w skali pełnej gospodarki. W analizach makroekonomicznych obsługiwać się będziemy wymiarami gospodarczymi stanowiącymi miarami zjawisk i procesów gospodarczych. Wolno je określić mianem makrowielkości ekonomicznych. Pośród bazowych makrowielkości gospodarczych wypada wymienić pomiędzy innymi wytwórczości, zatrudnienie, inwestycje, spożycia, popyt, ogólny poziom cen, eksport czy import – oto ekonomia. Wolno wiec oznajmić, że makroekonomia bada kształtowanie się makrowielkości ekonomicznej i występuje pomiędzy nimi zależność. W szczególności próbuje opisać czynniki decydujące o poziomach i metamorfozach makrowielkości i wytłumaczyć mechanizmy dotyczące dwustronnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje opisać czynniki decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu dobrych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg łączenia wymiarów mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych oznacza się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się zbyt prosta, w praktyce mogą pojawić się różne komplikacje, trudności oraz uchylania się, kiedy nie są przestrzegane odpowiednie zasady. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: występujące w postaci zasobów, oraz w postaci strumieni. Zasoby formułujemy jako zakumulowany stan danej wielkości w wyznaczonym momencie.


Comments are closed.